Drejtoria e Laboratoreve

Ermira Selfollari

Ka perfundur  Fakulteti Bujqesor Kamez Dega Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Agrar.
Qe nga dt. 11.06.2014 eshte Drejtore e Sherbimeve Mbeshtetese te Institutit te Ndertimit.

Nr. kontakti 0692156084