Drejtoria e Sherbimeve mbeshtetese dhe finances

Edmond Vana

Ka perfunduar Fakultetin Bujqesor Kamez Dega Ekonomi Politikave Agrare
Kurs kualifikimi 2 vjecar Ekonomik, 1981-1983
Qe nga data 27.10.2014 eshte Drejtor i Drejtorise se Financave te Institutit te Ndertimit