Rregullore e brendshme

Shkarkoni Rregulloren e Institutit te Ndertimit ne formatin PDF duke klikuar ne linkun e meposhtem: