Statuti

Shkarkoni Statutin e Institutit të Ndërtimit në formatin PDF duke klikuar në linkun e mëposhtëm: